Przejście do głównej strony Co robimy ?
Świadczymy typowe usługi księgowe prowadzone w systemie komputerowym dla osób fizycznych i prawnych w zakresie:
  ksiąg handlowych,
  ksiąg rachunkowych,
  ksiąg podatkowych,
  ksiąg przychodów i rozchodów,
  rozliczeń z tytułu podatków,
  ryczałtu ewidencjowanego,
  ewidencji VAT,
  deklaracji podatkowych,
  rozliczania z urzędami skarbowymi i ZUS,
  rocznego rozliczania podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych,
  sporządzania deklaracji:;
        PIT-5,  VAT-7, PIT-4, PIT-30 ... 35 i innych (CIT – 2, CIT – 8)
  sporządzania i wysyłania pocztą elektroniczną deklaracji: ZUS,
  rocznych i okresowych sprawozdań finansowych wymaganych przez Ustawę
     o Rachunkowości zawierających Bilans i Rachunek Zysków i strat:;
  prowadzenia ewidencji kadrowej i płacowej, 
 Obsługujemy :
  kontrole skarbowe,
  kontrole ZUS,
  biegłych rewidentów przy badaniach bilansu,
        Prowadzimy wszelką księgowość ( w tym pełną ), zawierając z klientami umowy na czas nieokreślony, a także wykonujemy usługi jednorazowe, załatwiamy nietypowe i trudne sprawy, wyprowadzamy zaległości.

        Zapraszamy wszystkich którzy mają zamiar rozpocząć działalność gospodarczą ale nie posiadają  potrzebnej wiedzy na temat najkorzystniejszych form opodatkowania i nie znają procedur wymaganych podczas rejestracji w organach samorządowych, urzędach skarbowych, ZUS-ie itp.

        My wyręczymy Państwa z wielu czynności administracyjno biurowych i kontaktów z urzędami.

 

Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w obsłudze inwestorów włoskich w Polsce oraz polskich firm współpracujących z włoskimi przedsiębiorstwami. Nasze doświadczenie w tym zakresie wynika z wieloletniej pracy we Włoszech i biegłej znajomości języka włoskiego :

 

oraz z dotychczasowej współpracy z wieloma firmami włoskimi takimi jak :

  księga klientów